• قبل از آپلود فیلم در آرسی تیوب فیلم  " آموزش کار با آرسی تیوب " را به دقت تماشا کنید .
  • نام مدیا هایی که آپلود می کنید را به درستی انتخاب کنید بطوریکه عنوان گویای محتوا باشد . 
  • مدیا را در مجموعه ، گروه و برند صحیح قرار دهید . در صورت نبود گروه و برند مناسب آنرا ایجاد کنید.
  • از دکمه های " می پسندم " و  " نمی پسندم " در صفحه نمایش مدیا استفاده کنید .

اسمبل و تعمیرات هلی کوپتر

مجموعه
اسمبل و تعمیرات هلی کوپتر

اسمبل و تعمیرات هلی کپتر های مدل و آموزش های مربوط به اسمبل همه در این مجموعه قرار دارند. پس از آپلود مدیا حتما برند آنرا نیز انتخاب کنید 

فیلتر

لندینگ اضطراری با 1 بال

COM_HWDMS_MEDIA_TYPE
1:07
لندینگ اضطراری با 1 بال

کرش هلیکوبتر 10

کرش هلیکوبتر 9

کرش هلیکوبتر 8

کرش هلیکوبتر 7

کرش هلیکوبتر 6

کرش هلیکوبتر 5

کرش هلیکوبتر 4

کرش هلیکوبتر 3

کرش هلیکوبتر 2

کرش هلیکوبتر 1

بلید هلی کوپتر

دم هلی کوپتر

قطعات رادیو

روش ساختن بدنه کامل برای هلیکوپتر 6 کانال

COM_HWDMS_MEDIA_TYPE
6:42
روش ساختن بدنه کامل برای هلیکوپتر 6 کانال